இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - மே 16


மலேசியா ஆசிரியர் தினம்
சிக்கிம், இந்தியாவின் ஒரு மாநிலமாக இணைக்கப்பட்டது(1975)

ஜூன்கோ டபெய், எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்த முதல் பெண் ஆனார்(1975)
முதன் முறையாக வாக்கிய பஞ்சாங்கம், ராமலிங்க முனிவரால் வெளியிடப்பட்டது(1667)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment