இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 1

பன்னாட்டு குழந்தைகள் தினம்
கம்போடியா, தேசிய மரம் நடும் தினம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது(1971)
ஜேம்ஸ் ரோஸ்,வடமுனையை கண்டுபிடித்தார்(1831)
தாமஸ் எடிசன், மின்சாரத்தால் இயங்கும் வாக்களிக்கும் இயந்திரத்திற்கான காப்புரிமத்தை பெற்றார்(1869)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment