இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - மே 20


கமரூன் தேசிய தினம்
ப்ளூடூத் வெளியிடப்பட்டது(1999)

குவோமிங்தான் அரசு தாய்வானில் ராணுவ ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்தியது(1949)
உலகின் முதலாவது நவீன அட்லஸை ஆபிரகாம் ஓர்ட்டேலியஸ் வரைந்தார்(1570)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment