இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - மே 24


எரித்திரியா விடுதலை தினம்(1993)
விக்கிமேப்பியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது(2006)

நியூயார்க்கில் புரூக்ளின் பாலம் திறந்து விடப்பட்டது(1883)
முதலாவது மின்னியல் தந்திச் செய்து வாஷிங்டன் டிசியில் இருந்து மேரிலாந்திற்கு அனுப்பப்‌பட்டது(1844)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment