இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - மே 26


ஜார்ஜியா தேசிய தினம்
போலந்து அன்னையர் தினம்

ஜார்ஜியா மக்களாட்சி குடியரசு அமைக்கப்பட்டது(1918)
பிரிட்டன் கலானா விடுதலை அடைந்து கயானா எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது(1966)
ஐரோப்பிய கொடி, ஐரோப்பிய சமூகத்தால் பெறப்பட்டது(1986)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment