இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - மே 28

ஆர்மீனியா குடியரசு தினம்
பிலிப்பைன்ஸ் கொடி நாள்

நேபாள் குடியரசு தினம்
கிரீசில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்டது(1952)
தமிழ் மருத்துவ முன்னோடியான சாமுவேல் ஃபிஸ்க் கிறீன் இறந்த தினம்(1884)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment