இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 23

உகாண்டா, போலந்து தந்தையர் தினம்
ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் சமூக சேவை தினம்

பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் அமைப்பு பாரிசில் அமைக்கப்பட்டது(1894)
கிரிஸ்டோபர் ஷோல்ஸ், தட்டச்சு இயந்திரத்திற்கான காப்புரிமம் பெற்றார்(1868)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment