இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 29

செஷெல் விடுதலை தினம்(1976)
வான்கூவர் தீவில் நிலக்கரி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1850)

பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவு, ஜாக் கார்ட்டியர் என்ற ஐரோப்பியரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1534)
அட்லாண்டஸ் விண்ணோடம், ரஷ்யாவின் மீர் விண்வெளி நிலையத்துடன் முதல் முறையாக இணைந்தது(1995)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment