இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 30

காங்கோ விடுதலை தினம்(1960)
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்தில் ஒரு லீப் வினாடி
அதிகரிக்கப்பட்டது(1972)
முதலாவது ஹாரி பேட்டர் நூல் வெளியிடப்பட்டது(1997)
உலகின் முதல் அவசர தொலைப்பேசி எண்ணான 999 லண்டனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது(1937)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment