இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 6

சுவீடன் தேசிய தினம்
இந்தியாவில் தமிழ் மொழி செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது(2004)

ஒய்.எம்.சி.ஏ., லண்டனில் அமைக்கப்பட்டது(1844)
குயின்ஸ்லாந்து என்ற பெயரில் புதிய குடியேற்ற நாடு, நியூசவுத்வேல்ஸில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டது(1859)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment