இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுன் 8

உலக கடல் நாள்
படிவ நிரலாக்க மொழி பி.எம்.பி வெளியிடப்பட்டது(1995)

உலகக் கடல் தினம் முதன் முதலில் கொண்டாடப்பட்டது(1992)
அட்லாண்டிஸ் விண்கப்பல் 7 பேருடன் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு ஏவப்பட்டது(2007)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment