இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுலை 10

பஹாமாஸ் விடுதலை தினம்(1973)
டப்ளின் நகரம் அமைக்கப்பட்டது(988)

வேலூர் சிப்பாய் கழகம் ஏற்பட்டது(1806)
உலகின் முதல் தொலைத் தொடர்பு விண்கலமான டெல்ஸ்டார் விண்ணில் ஏவப்பட்டது(1962)
இந்திய ஆன்மிகத் தலைவர் மெஹெர் பாபாவின் பக்தர்களின் அமைதி தினம்(1925)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment