இன்றைய நாள் பொது அறிவு தகவல் - ஜுலை 8

வாஸ்கோ ட காமா, இந்தியாவிற்கான முதல் நேரடிப் பயணத்தை துவக்கினார்(1497)

ம.பொ.சி., புலவர் குழந்தை ஆகியோரின் நூல்கள் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டன(2006)
வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல், முதலாவது இதழ் வெளியானது(1889)
இந்தியாவின் 11வது பிரதமர் சந்திரசேகர் இறந்த தினம்(2007)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment